HCM-MN

HCM-MN

Đi 2 chiều về trong ngày.Miễn phí di chuyển 30km tại Mũi Né. Giá trọn gói


2,500k giảm còn 2,200k
HCM-MN

HCM-MN

Đi 1 chiều .Giá bao gồm phí cao tốc ,phí ra vào SB


1,600k
HCM-MN

HCM-MN

Đi 2 chiều về trong ngày.Miễn phí di chuyển 30km tại Mũi Né ,giá trọn gói


3,000k giảm còn 2,600k
HCM-MN

HCM-MN

Đi 1 chiều ,giá bao gôm phí cao tốc ,phí ra vào SB


2,200k
GIỮ LIÊN LẠC THƯỜNG XUYÊN NHÉ
Facebook Twitter Youtube Instagram
Copyright © 2020 - Taxi Grap Việt
zalo
Messenger
0909660078