HCM-Tây Ninh

HCM-Tây Ninh

Đi 2 chiều về trong ngày, miễn phí di chuyển 15km tại Tây Ninh . Giá thuê xe 10 tiếng .Đã bao gồm phí cao tốc ,phí ra vào SB


1,500k
HCM-Tây Ninh

HCM-Tây Ninh

Đi 1 chiều, giá gồm phí cao tốc ,phí ra vào SB


1,000k
HCM-Tây Ninh

HCM-Tây Ninh

Đi 2 chiều về trong ngày,miễn phí di chuyển 15km tại Tây Ninh. Giá thuê xe 10 tiếng .Đã bao gồm phí cao tốc ,phí ra vào SB


1,800k
HCM-Tây Ninh

HCM-Tây Ninh

Đi 1 chiều ,giá bao gồm phí cao tốc,phí ra vào SB


1,200k
GIỮ LIÊN LẠC THƯỜNG XUYÊN NHÉ
Facebook Twitter Youtube Instagram
Copyright © 2020 - Taxi Grap Việt
zalo
Messenger
0909660078